Darta Saving Life Assurance dac; Allianz Group

Darta Saving Life Assurance dac yra dukterinė Italijos Allianz S.p.A. įmonė, priklausanti Allianz Group.  2003 metais įsteigta Airijos gyvybės draudimo bendrovė, kurios buveinė yra Dubline. Darta platina savo produkciją Europos rinkoje remiantis ES Paslaugų Direktyva – vadinamuoju “Europos pasu”, pagal kurį bendrovė gali veikti visose Europos Sąjungos šalyse.

Darta Saving Life Assurance dac yra Airijoje įsteigta tarptautinei Allianz grupei priklausanti draudimo bendrovė, veikianti Lietuvoje pagal ES paslaugų teikimo laisvės principą. Atitinkamai, Darta yra įtraukta į oficialų Lietuvos Banko skelbiamą draudikų, veikiančių Lietuvoje, sąrašą  (http://www.lb.lt/draudikai?pg=es_draudimo_imones_neisisteigusios_lr).

Darta Saving Life Assurance dac draudimo sutarties nuostatos buvo parengtos atsižvelgiant į imperatyvius Lietuvos Respublikos Draudimo įstatymo, civilinio kodekso ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus. Kadangi tiek Airija, kurioje yra įsteigta Darta, tiek Lietuva yra Europos Sąjungos narės, jose galiojantys draudimo įstatymai yra parengti įgyvendinant Europos Sąjungos institucijų priimtus teisės aktus, tokiu būdu draudėjams užtikrinant jų esminių teisių apsaugą visose Europos Sąjungos šalyse. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais Darta netgi nusprendė taikyti draudėjui palankesnes nei Lietuvos Respublikos įstatymai numato sąlygas (pvz.: pagal Darta draudimo sutarties nuostatas Draudimo sutartį atšaukti per 30 dienų nuo jos sudarymo gali ne tik draudėjai – fiziniai asmenys, bet ir draudėjai – juridiniai asmenys).

Taip pat pažymime, kad Darta veiklą Lietuvoje prižiūri tiek Lietuvos Bankas, tiek Airijos priežiūros institucija. Taigi, tam tikra prasme su Darta draudimo sutartį sudariusiam draudėjui yra taikoma dviguba apsauga.

Darta Saving Life Assurance dac tikslas – klientams teikti novatoriškus taupymo ir investavimo produktus Europos rinkoje, o taip pat specialiai pritaikytas paslaugas daug nuosavo kapitalo turintiems klientams. Darta Saving Life Assurance dac turi daugiau nei 87,000 klientų.

Darta Saving Life Assurance dac grindžia savo sėkmę lanksčiais produktais ir moderniomis paslaugomis. Buveinė Airijoje suteikia didesnę laisvę paskirstant ir diversifikuojant investicinį turtą, galimybę įgyti didesnę patirtį investiciname draudimo versle, o taip pat konkurencingą kainą tuo pat metu veikiant griežtai reguliuojamoje draudimo rinkoje.

Darta Saving Life Assurance dac pasirengusi suteikti savo klientams visas jų pageidaujamas pasirinkimo galimybes ir pagalbą, o taip pat Allianz Group teikiamą saugumą.

Darta Saving Life Assurance dac Lietuvos rinkoje taiko gyvybės draudimo produktui vienus mažiausių administravimo mokesčius.

Skaičiavimo pavyzdys:

Sutarčiai taikomi mokesčiai tokie:
a) Draudimo apsaugos, kurią teikia Draudimo sutaris, kaip nurodyta 1 punkte, išlaidas padengia Bendrovė, taikydama administravimo mokestį (žr. punkto c) a. papunktį), t.y. 0.08%

b) Aptarnavimo mokestis, taikomas vienkartinei draudimo įmokai ir papildomoms draudimo įmokoms
3,00% aptarnavimo mokestis išskaičiuojamas iš vienkartinės Draudimo įmokos ir papildomų Draudimo įmokų,norint padengti Draudimo sutarties išlaidas.

c) Pakeitimo išlaidos. Investavimo vienetų keitimo ir perinvestavimo į kitą Vidinį investicinį fondą („pakeitimo“) sudaro – 10eurų.

d) Netiesioginės išlaidos, kurias apmoka Draudėjas:
a. Metinis administravimo mokestis
Administravimo mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną. Jis kasdien atskaitomas nuo grynosios Vidinio investicinio fondo turto vertės. Kiekvieno Vidinio investicinio fondo metinis administravimo mokestis yra toks 1,4%
b. Sėkmės mokestis
Sėkmės mokestis taikomas visiems Vidiniams investiciniams fondams; jis taikomas tik tuo atveju, jeigu Vidinioinvesticinio fondo vieneto vertė pasiekia savo istorinę maksimalią vertę. Šis mokestis lygus lentelėje nurodytaiprocentinei reikšmei, taikomai skirtumui tarp Vieneto vertės ir ankstesnės istorinės maksimalios vertės („HighWatermark“ mechanizmas), padaugintam iš esančių vienetų skaičiaus.

Lietuvos rinkai pristatytas produktas.

TEAM yra investicinis draudimo produktas, kuris leidžia Draudėjui investuoti į 18 vidinių fondų:

Darta Challenge Team Pimco; Darta Challenge Team J.P. Morgan AM; Darta Challenge Team Blackrock; Darta Challenge Team Carmignac; Darta Challenge Team Pictet; Darta Challenge Team Pictet; Darta Challenge Team Morgan Stanley; Darta Challenge Team GAM; Darta Challenge Team Schroders; Team Allianz Global Investors; Darta Challenge Team Templeton; Darta Challenge Team Invesco; Team Pioneer.

TEAM

Šie fondai valdomi geriausių fondų valdytojų pasaulyje ir siūlo platų paslaugų spektrą. TEAM produktas turi dvi versijas: Vienkartinio mokėjimo (Capital) ir Pasikartojančių mokėjimų (Plan). Draudėjas taip pat turi galimybę investuoti papildomą pinigų sumą (Papildymas).

 TEAM produktui taikoma:

  • Polisui yra taikomi Airijos Respublikos teisės aktai, nepažeidžiant pagrindinių Lietuvos Respublikos įstatymų.
  • Ginčai tarp Darta ir Draudėjų/Naudos gavėjų būtų sprendžiami Airijos Respublikos teisme.
  • Draudėjas/Naudos gavėjas turi pilną teisę imtis teisinių veiksmų prieš Darta per Lietuvos teismus.
  • “NJORD Law Firm Lithuania” yra Darta Savings patarėjas teisės klausimais.

Darta Saving Life Assurance dac

Buveinė: Allianz House, Elmpark, Merrion Road, Dublinas 4, Airija | Tel. +353 1 242 2300 | Fax +353 1 242 2302 | Įstatinis apmokėtas kapitalas € 5.000.000 | Bendrovės registracijos Nr. 365015 | Mokesčių mokėtojo kodas: IE6385015

Atreikpkite dėmesį į naujai siūlomą fondą pavadinimu- Darta Obiettivo Crescita
Darta Obiettivo Crescita


Sicav Palladium FCP priklausantis subfondas Crescita Protetta siekia kapitalo  augimo ir siūlo apsaugą, lygią didžiausiai sumai iš:
– grynosios turto vertės,
– 80% pradinės grynosios turto vertės;
– 80% didžiausios investicijų krepšelio (portfelio) vertės, kuri kada nors buvo pasiekta.

Apsauga veikia nuolatos

gg

BLACKROCK

Šis modelis yra naujiena, -tai inveticinis draudimas  su tam tikro lygio garantija, kuri užtikrina klientui sąlygą, kad investicinė vertė ne bus maženė nei  – 80% didžiausios investicijų krepšelio (portfelio) vertės, kuri kada nors buvo pasiekta.

Darta Saving Life Assurance dac  pateikia daugiau informacijos apie produktą.
Veikia nauja svetainė:
www.team-darta.lt
https://www.darta.ie/lt/kainos-ir-veiklos-rodikliai/

Mokestinė aplinka. Bendra iš apmokestinamųjų pajamų atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu.

Pavyzdys: Tarkime, pagal darbo sutartį Jūsų atlyginimas yra 579,24 EUR. Atėmę neapmokestinamą minimumą, t.y. Jūsų atveju 66,61 EUR, sužinosite, nuo kokios atlyginimo dalies skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (šiuo atveju tai 512,63 EUR). Vadinasi, mokesčių lengvatos požiūriu optimali draudimo įmoka turėtų būti 128,16 EUR per mėnesį arba 1537,88 EUR per metus (ketvirtadalis nuo apmokestinamųjų pajamų), jeigu neketinate naudotis mokesčių lengvata kitokio pobūdžio išlaidoms. Tai žinodami, galite iki metų pabaigos sumokėti tiek įmokų, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvata. 

Išsamią informaciją apie gyvybės draudimo įmokas mokantiems asmenims taikomą lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare, kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

Nuo 2017 01 01, yra taikomi Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau – Įstatymo) 17 ir 21 straipsnių pakeitimai. Klientams, sudarantiems naujas gyvybės draudimo sutartis nuo 2017 01 01, kartu su visu privalomų klientams įteikti dokumentų paketu, būtina papildomai įteikti atmintinę apie GPM įstatymo pakeitimus.

Naujienas galite sekti:

https://www.linkedin.com/company/darta-saving-life-assurance-ltd/

About the Author: admin