Privatiems klientams

Aktuali informacija dėl COVID-19.

IF draudiko sąlyga (kelionės draudimas);
Norime jums pranešti, kad  nuo šiol klientams, kurie drausis If Kelionių draudimu suteikiame papildomą apsaugą nuo Covid-19.

Svarbu!

 1. Covid-19 sąlygos bus taikomos tik vienkartiniams kelionių draudimo polisams;
 2. Covid-19 sąlygos bus taikomos dviem rizikoms, kurioms jos yra aktualiausios: Būtinosios medicininės pagalbos draudimui ir Kelionės išlaidų draudimui;
 3. Covid-19 sąlygos galios tik keliaujant po geografinę Europą ir šias šalis: Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Kazachstanas, Turkija, Izraelis, Egiptas, Tunisas, Marokas, Jungtiniai Arabų Emyratai. Kitaip tariant Covid-19 apsauga galios 3 teritorijoms ir 5 galimų, t.y. galios šiose teritorijose – Geografinė Europa; Geografinė Europa +; Latvija, Estija, Lenkija, Rusija; negalios šiose teritorijose – Visas pasaulis; Visas pasaulis, išskyrus JAV ir Kanadą.
 4. Kelionių draudimo taisyklės keičiamos nebus, polisuose atsiras papildomos sąlygos, kur bus aprašyta, kaip ir kada galioja Covid-19 apsauga.

Covid-19 sąlygos:

Būtinosios medicininės pagalbos draudimo praplėtimas

Būtinosios medicininės pagalbos draudimo apsauga papildomai galioja susirgus Covid-19 (SARS-Cov-2) liga.

Kompensuojame su šios ligos gydymu susijusias ir kitas išlaidas, išvardytas draudimo taisyklių 25 punkte.

Nekompensuojame išlaidų, nurodytų taisyklių 28 punkte, bei toliau išvardytų išlaidų:

 1. išlaidos už Covid-19 testus,
 2. išlaidos, nesusijusios su Covid-19 ligos gydymu:

– saviizoliacijos ar karantinavimosi išlaidos, nepriklausomai nuo to, ar saviizoliacija/karantinas paskirtas dėl teigiamo Covid-19 testo, ar dėl artimo kontakto su sergančiu Covid-19, ar dėl kitų priežasčių;

– papildomos grįžimo namo išlaidos, jeigu negalėjote grįžti laiku dėl Jums paskirtos saviizoliacijos/karantino.

Kelionės išlaidų draudimo praplėtimas

Kelionės išlaidų draudimo apsauga papildomai galioja šiais atvejais:

 1. jeigu į kelionę negalite išvykti dėl Jums arba kartu su Jumis keliaujančiam artimam asmeniui diagnozuotos Covid-19 (SARS-Cov-2) ligos;
 2. jeigu kelionę atšaukiate dėl Covid-19 ligos sukeltos Jūsų artimųjų mirties, įvykusios prieš 10 ar mažiau dienų iki numatytos kelionės pradžios, arba kelionė neįvyksta dėl Jūsų mirties;
 3. jeigu kelionės metu Jūs arba Jūsų artimas asmuo suserga Covid-19 liga.

Kompensuojame šias išlaidas:

 1. jeigu į kelionę negalite išvykti, kompensuojame Jūsų faktines išlaidas, patirtas pagal kelionės sutarties sąlygas, kurių nekompensuoja kelionės organizatorius, ar kurių negalite atgauti iš viešbučių, transporto paslaugų teikėjų, kitų trečiųjų asmenų;
 2. jeigu kelionės metu susirgote Covid-19 liga, kompensuojame draudimo taisyklių 58 punkte nurodytas išlaidas, taip pat Jūsų ir kartu su Jumis keliaujančių artimų asmenų saviizoliacijos/karantinavimosi išlaidas už laikotarpį iki 14 dienų.

Draudimo apsauga negalioja, jeigu į kelionę negalite išvykti dėl Jums paskirtos saviizoliacijos/karantino, tačiau nei Jums, nei kartu su Jumis keliaujančiam asmeniui nėra nustatyta Covid-19 liga.

Į ką reiktų atkreipti dėmesį?

Asmenims, kurie nori apsidrausti nuo pagrindinių su Covid-19 liga susijusių finansinių nuostolių, reiktų rinktis tiek Medicininių išlaidų, tiek Kelionės išlaidų draudimo sąlygas – medicininių išlaidų draudimas padengs gydymosi išlaidas (gydytojo konsultacijas, gydymą ligoninėje, repatriacijos išlaidas), o Kelionės išlaidų – neplanuotas papildomas kelionės išlaidas (išlaidas už saviizoliaciją/karantinavimasi, kai diagnozuojama Covid-19 liga, bet gydymo nereikia, bilietų keitimo arba naujų įsigijimo, jeigu dėl saviizoliacijos nėra galimybės grįžti namo suplanuotu laiku). Pagal medicininių išlaidų draudimą saviizoliacijos viešbutyje, net ir gavus teigiamą Covid-19 diagnozę, nekompensuojame, nes tai nėra gydymo išlaidos.

ADB Compensa Vienna Insurance Group įtraukta COVID-19 rizika.

Informuojame, kad nuo šiandien (2021.05.31) į Kelionių draudimo sutartis įtraukiama COVID-19 rizika.
Kelionių draudimo sutartyse rasite šią papildomą sąlygą:
Draudėjas ir Draudikas susitaria, jog šiai draudimo sutarčiai netaikomas Kelionių draudimo taisyklių nedraudžiamųjų įvykių 1.3.1.12 punktas.
Susirgus Covid-19 infekcija mes kompensuosime susirgusiojo apdraustojo medicinines gydymo išlaidas iki 15.000 EUR, tik jei pacientas hospitalizuotas ir gydytas stacionare.
Kitu atveju tik už vaistinius preparatus ir/ar kitus medikamentus.
Nekompensuosime kitų netiesioginių išlaidų, nesusijusių su medicininėmis išlaidomis, pavyzdžiui Jūsų išlaidų Covid-19 testavimui ir/ar karantinui (saviizoliacijai) užsienyje, bilietų keitimo išlaidų, kelionės atšaukimo ir/ar panašiai.

Svarbu:

 • Sąlyga taikoma ir įtraukiama į sutartį automatiškai
 • Draudžiamos kelionės trukmė ne ilgesnė nei 31 diena.
 • Nesiūlome draudimo kai teritorija „Visas Pasaulis, įskaitant JAV“
 • Kelionės išlaidų draudimo rizika negalima.

Prie šio laiško rasite prisegtą atmintinę keliaujantiems asmenimis su papildoma informacija dėl Covid-19 rizikos, ją prašome pateikti klientams kartu su draudimo polisu.

Bta draudikas (“BTA Baltic Insurance Company” filialas Lietuvoje).
Teikia Covid apsaugą:

Kompensuojamos Apdraustojo išlaidos tik stacionarineje sveikatos priežiuros istaigoje, susijusios su COVID – 19 (koronaviruso SARSCoV-2 sukelta liga) gydymu, kai Apdraustasis yra Kelioneje ir kai šių išlaidų neatlygina trečiasis asmuo arba jos atlyginamos tik iš dalies. Ši išimtis galioja tik su sąlyga, kad rizika “Medicinos išlaidos ir repatriacija” nurodyta draudimo liudijime. Saviizoliacijos ir COVID testų išlaidos neatlyginamos. COVID – 19 gydymo išlaidos stacionarineje gydymo istaigoje apmokamos iki 40 000 EUR, išskyrus Baltarusiją. Baltarusijoje COVID – 19 gydymo išlaidos stacionarineje gydymo istaigoje apmokamos iki 10 000 EUR. Lietuvos Respublikoje draudimo apsauga negalioja./ “Insurance of COVID-19” – insured person expenses are compensated only in inpatient health care facility, associated with the treatment related to COVID-19 (coronavirus SARS CoV-2 induced disease), when the Insured Person is on the Trip and when these costs are not covered by a third party or covered only partially. This exclusion is valid only on condition when the risk “Medical Expenses and Repatriation” is specified in the insurance policy. The costs of self-isolation and COVID tests are not reimbursed. COVID – 19 treatment costs in an inpatient health care facility are reimbursed up to EUR 40,000, except for Belarus. In Belarus, the cost of COVID – 19 treatment in an inpatient health care facility is up to EUR 10,000. The insurance cover shall not apply in the Republic of Lithuania.

Tarptautinis sveikatos draudimas

Tarptautinis sveikatos draudimas žymiai skiriasi nuo siūlamo draudimo Lietuvoje.

Vietinis sveikatos draudimos gali padengti santykinai mažas išlaidas susijusias su sveikatos priežiūros ir prevencinėmis priemonėmis.

Tarptautinis sveikatos draudimas išsiskiria didelėmis draudimo sumomis ir kompensacijomis.
Galime pasiūlyti šių bendrovių draudimo sąlygas-
Jungtinės Karalystės draudimo bendrovės AXA Global Healthcare,
Allianz Worlwide Care,
Global Benefits Group,
ALC Health,
Henner.

Kas yra savanoriškas sveikatos draudimas?

 • Mes Jumis pasirūpinsime, jei Jūs turėsite sveikatos sutrikimų;
 • Apmokėsime visas gydymo išlaidas, taip pat pasirūpinsime Jūsų profilaktine sveikatos priežiūra;
 • Jūs taupote savo pinigus ir laiką.

Kodėl savanoriškas sveikatos draudimas?

 • Didelės draudimo sumos. Tarptautinio sveikatos draudimo suma dažnai yra didesnės nei 1,000,000.00 EUR);
 • Draudimas galioja kritinėms ligoms (pvz.: vėžys, apmokama chemoterapija ir radioterapija);
 • Draudimo lėšas galima panaudoti profilaktikai, sveikatos stiprinimui;
 • Galimybė gauti išmoką grynais už stacionarinį gydymą (draudimo bendrovė moka už kiekvieną praleistą dieną ligoninėje);
 • Apdrausime Jus nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje Jūs dirbate ar kur keliaujate.

Kokia tarptautinio sveikatos draudimo nauda?

 • Jūs galite pasitikrinti sveikatą profilaktiškai ar pasiskiepyti norimoje gydymo įstaigoje (valstybinėse ar privačiose klinikose);
 • Suteikiama sveikatos draudimo apsauga ne tik Lietuvoje bet ir už Lietuvos ribų, todėl šis draudimo variantas ypač naudingas daug keliaujantiems ar dirbantiems užsienyje;
 • Kokybiškai ir greitai atlikti visus būtinus tyrimus tiksliai diagnozei nustatyti;
 • Sustiprinti organizmą sveikatinimo procedūromis;
 • Pasinaudoti odontologijos, reabilitacijos procedūromis (masažai, kineziterapija ir t.t.);
 • Įsigyti vaistų, optikos ar medicininės pagalbos priemonių;
 • Atsitikus draudiminiam įvykiui, Jums nereikės leisti savo privačių lėšų – už gydymo paslaugas draudimo kompanija atsiskaito tiesiogiai.

Draudikas individualiai įvertina draudimo riziką, pagal tai numato ir apskaičiuoja, kokia dalimi gali padengti sveikatos draudimo išlaidas.

Įmokos dydį Tarptautinė sveikatos draudimo kompanijos nustato individualiai. Įmoka priklauso nuo apdraustojo asmens amžiaus, pasirinkto draudimo plano, gyvenamosios vietos. Įmokos už šią draudimo rūšį Tarptautinėse sveikatos draudimo kompanijose  AXA PPP healthcare, Allianz Worlwide Care, ALC Health prasideda nuo 759EUR/1042 EUR/1337EUR (Pateikta ALC Health draudiko įmoka, kai apdraustojo amžius atitinkamai 18/28/38 metų, reziduojama vieta -Lietuva, draudimo planas –  Prima Concept).

About the Author: admin