Verslo klientams

Sveikatos draudimas – tai moderni ir efektyvi darbuotojų motyvavimo priemonė, padedanti užtikrinti gerą darbuotojų savijautą ir darbingumą bei sukurti patrauklaus darbdavio įvaizdį.
Siekdamos išsiskirti konkurencingoje darbo rinkoje, įmonės investuoja ir darbuotojams siūlo naujas motyvacines priemones, viena iš jų- Sveikatos draudimas.

Racionalizuojamos ir mažinamos įmonės veiklos išlaidos

  • Darbuotojo naudai darbdavio mokamos papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo įmokos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktas).
  • Nuo darbuotojo naudai draudėjo mokamų savanoriško sveikatos draudimo įmokų nėra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 8 str. 1 d. 19 punktas).
  • Sveikatos draudimas – ekonomiškai naudingesnė atlyginimo didinimo alternatyva.

Sveikatos draudimo rinkos dalis.

2020m. Buvo pateiktas  VMI GPMĮ 17 sr. 1 d. 14 ir 14-1 punktų apibendrintas paaiškinimas (komentaras):
Draudimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų taikymo aspektu į sveikatos draudimo sutartį galima įtraukti ir kitokių paslaugų, nesusijusių su sveikatos priežiūros paslaugomis, draudimą, nekeičia mokesčio lengvatos taikymo apimties. Todėl tuo atveju, kai sudaroma tokia sveikatos draudimo sutartis, kurioje numatyta, kad be sveikatos priežiūros paslaugų (prekių), gali būti apmokamos ir „kitos paslaugos/prekės“ (pvz., sporto užsiėmimai sporto ir sveikatingumo klubuose, SPA procedūros, kosmetinės plastinės procedūros (operacijos), negydomieji masažai, apsauginiai akiniai nuo saulės, įsigyjami ne gydymo tikslais be sveikatos priežiūros specialisto paskyrimo, akinių priežiūros priemonės, aksesuarai, kosmetikos priemonių pirkimas, reabilitacijos priemonių atvežimas, transporto išlaidų apmokėjimas į (iš) gydymo įstaigos, įskaitant automobilio statymo išlaidas, vaikų nuvežimą į mokyklą patyrus nedarbingumą ir pan.), įmokos sumai už „kitų paslaugų/ prekių“, kurios nėra laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis (kaip jos paaiškintos šioje Komentaro dalyje) apmokėjimą, lengvata netaikoma.

“Lietuvos draudimas” AB užsakymu atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad būtent sveikatos draudimas yra pirmo pasirinkimo papildoma nauda, kurios darbuotojai tikisi iš darbdavio: net 56 proc. dirbančių respondentų šalia atlyginimo labiausiai norėtų šio draudimo. Antra pagal aktualumą darbuotojams motyvavimo priemone įvardyta reguliari darbdavio mokama įmoka į pensijų fondą (47 proc. dirbančių respondentų), trečioje vietoje – įmonės suteikiamas automobilis (38 proc. dirbančių respondentų).

Tuo atveju, jei į darbuotojo arba darbdavio pasirinktą sveikatos draudimo ir  gyvybės draudimo sutartį įmokas perveda darbdavys ir jos neviršija darbuotojo 25 proc. metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis, o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų  ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos . 

  • mokestinio laikotarpio (metų) įmokų pagal tokias gyvybės draudimo sutartis kartu su kitomis įmonės mokamomis įmokomis darbuotojo naudai, nustatytomis GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkte, 141 punkte, suma neturi viršyti 25 proc. per mokestinį laikotarpį įmonės darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų. Nuo darbuotojo gautų iš darbdavio pajamų natūra, kurios yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, nėra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 8 str. 1 d. 22 p.) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos (SDĮ 17 str.).

Suma, viršijanti 25 proc. su darbo santykiais susijusių pajamų, pripažįstama pajamomis natūra (GPMĮ 9 str.) ir apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 p., 141 p.) bei nuo jos yra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 7 str. , 8 str. 1 d. 22 p.) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos (SDĮ 17 str.).

Savanoriškasis sveikatos draudimas suteikia galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose, įsigyti reikiamų vaistų ar medicinos priemonių, už kurias, neviršijant numatytos draudimo sumos, sumoka draudimo bendrovė. Draudimo suma bei paslaugų limitus galima pasirinkti.

Šiandien Lietuvoje savanoriškaji sveikatos draudimą siūlo šios draudimo bendrovės: Compensa Life Vienna Insurance Group ADB “Gjensidige”, UAB “ERGO Lietuva gyvybės draudimas”, „If P&C Insurance AS”, AAS „BTA Baltic Insurance Company“  ir Jungtinės Karalystės draudimo bendrovės AXA Global healthcare, Allianz Worlwide Care, ALC Health, Henner, Global Benefits Group.

Daugelio Lietuvoje veikiančių draudimo kompanijų sveikatos draudimas galioja Lietuvos Respublikoje ir jis yra skirtas tik įmonėms, norinčioms papildomai skatinti savo darbuotojus.

AXA Global healthcare, ALC HEALTH,  Allianz Worlwide Care, Henner siūlo tarptautinį sveikatos draudimo produktą, kurio apsauga galioja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse, priklausomai nuo pasirinktos draudimo apsaugos galiojimo teritorijos. Be to, šios draudimo kompanijos sveikatos draudimu gali apsidrausti ir fiziniai asmenys.

Kokia nauda darbdaviams?
Racionalizuojamos ir mažinamos įmonės veiklos išlaidos:

  • Galimybė sumažinti pelno mokestį – darbuotojo naudai darbdavio mokamos papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo įmokos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktas).
  • Nuo darbuotojo naudai draudėjo mokamų savanoriško sveikatos draudimo įmokų nėra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 8 str. 1 d. 19 punktas).
  • Sveikatos draudimas – ekonomiškai naudingesnė atlyginimo didinimo alternatyva.

Pateikiama palyginamoji lentelė. Tinka darbuotojo motyvaciniam skatinimui tiek per gyvybės draudimui darbdavio mokamas įmokas, tiek sveikatos draudimui skiriamą dalį lėšų.


Darbdavys gali rinktis norimą mokėti įmoką už sveikatos draudimą.
Draudikas, pagal skiriamą įmokos dalį, apdraustųjų asmenų skaičių, draudžiamų asmenų amžių, individualiai įvertina draudimo riziką, pagal tai numato ir apskaičiuoja kokia dalimi gali padengti sveikatos draudimo išlaidas.

Įmonėms rengiame ir sudarome darbuotojų motyvacines programas. Pradinės konsultacijos -nemokamos.

About the Author: admin