Apie Mandatum Life

INVL Life

„INVL Life“ perima „Mandatum Life“ veiklą Baltijos šalyse

Suomijos gyvybės draudimo kompanija „Mandatum Life Insurance Company Limited“ veiklą Baltijos šalyse perduoda įmonei „INVL Life“, kuri priklauso jau 30 metų veikiančiai investicijų grupei „INVL“. Planuojame, kad „Mandatum Life” gyvybės draudimo verslą, veikiantį per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, įskaitant ir darbuotojus, perimsime ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., Baltijos šalių ir Suomijos priežiūros institucijoms suteikus visas reikiamas licencijas ir leidimus.

Sujungus „INVL“ grupės 30 metų investavimo patirtį ir skandinaviškas gyvybės draudimo kompetencijas bei tradicijas Baltijos šalyse, mes, „INVL“ grupė, sieksime padėti žmonėms užtikrinti savo ir artimųjų finansinę gerovę bei saugumą įvairiais jų gyvenimo etapais: pasiūlysime įvairius gyvybės draudimo, ilgalaikio investavimo bei pensijų kaupimo sprendimus.

Apie INVL Life”

Visą „Mandatum Life“ gyvybės draudimo verslą Baltijos šalyse perims „INVL“ grupės įmonė „INVL Life“ UADB, kuriai š. m. kovo 8 d. Lietuvos bankas išdavė draudimo veiklos licenciją. „INVL Life“ draudimo veiklą pradės vykdyti tik po verslo perėmimo, kuris numatomas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

„INVL Life“ įstatinis kapitalas siekia 48 mln. eurų. Tai – vienas didžiausų įstatinių kapitalų tarp Baltijos šalyse registruotų gyvybės draudimo bendrovių. Mes žiūrime į ilgalaikę perspektyvą ir suformavome tokį įstatinį kapitalą, kurio dydis pakankamas „Mandatum Life“ draudimo portfelio perėmimui ir tolimesniam gyvybės draudimo verslo vystymui.

„INVL Life“ perimtos visos „Mandatum Life“ klientų draudimo sutartys, sudarytos per filialus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, galios jose nurodytomis sąlygomis. „Mandatum Life“ klientams nieko daryti nereikia.

Klientų lėšos iš „Mandatum Life Lietuva“ investicinių krypčių bus perkeltos į kiek įmanoma panašesnių savybių naujai sukurtas „INVL Life“ investicines kryptis.

Iki 2022 m. rugpjūčio 31 d:

„Mandatum Life“ – sėkmingai veikiančios įmonių grupės „Sampo“ narė, viena iš labiausiai gerbiamų ir mokių Suomijos bendrovių, teikiančių finansines paslaugas. Suomijos įmonė Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikia per filialus.

2018m. startavome jau kaip Suomijos filialas ir mūsų įmonės pavadinimas nuo šiol Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas

Savo klientams siūlome aibę paslaugų, tarp kurių – turto valdymas, investavimas, taupymas, gyvybės ir papildomas draudimas, o taip pat darbuotojų skatinimo sprendimai. Savo paslaugas teikiame įvairių draudimo sutarčių pagrindu.

Skaičiuojama, kad įmonių grupė „Mandatum Life“ Suomijoje ir Baltijos šalyse turi apie 250 000 privačių ir 25 000 verslo klientų.

Įmonės socialinė atsakomybė

Mūsų įmonės socialinės atsakomybės kertinis akmuo – didinti ir užtikrinti mūsų klientų finansinę gerovę ir sušvelninti galimos rizikos pasekmes.

Finansinė atsakomybė – bendrovės „Mandatum Life“ veiklos pagrindas

Bendrovei „Mandatum Life“ finansinė atsakomybė reiškia užtikrinti veiklos tęstinumą, pelningumą ir mokumą bet kokiomis rinkos sąlygomis. Finansinė atsakomybė grindžiama atsakingu draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymu ir klientų investicijų valdymu. Kita svarbi finansinės atsakomybės sudedamoji dalis – atidus rizikos valdymas.

Bendrovės „Mandatum Life“ mokumo koeficientas yra aukštas (144% 2016 m.). Geri mokumo ir pelningumo rodikliai reiškia „Mandatum Life“ įmonės stabilumą nepriklausomai nuo išorinių ekonominių sąlygų. „Mandatum Life“, būdama patraukliu darbdaviu, yra įsitikinusi, kad jos darbuotojų gerovė lemia geresnį klientų poreikių tenkinimą ir, atitinkamai, geresnius veiklos rezultatus.

Atsakingas investavimas

2011 m. bendrovės „Mandatum Life“ (Suomija) turto valdymo padalinys pasirašė Jungtinių Tautų remiamus „Atsakingo investavimo principus“, kuriais vadovaujantis dabar yra vykdoma su klientų turto valdymu susijusi investicinė veikla. Įsipareigoti laikytis šių principų reiškia investuojant atsižvelgti į dalykus, susijusius su aplinkos apsauga, visuomene ir gerąja įmonės valdymo praktika, spręsti tokius klausimus ir juos įtraukti į investicinės veiklos ataskaitas. Bendrovės nuomone, ilgainiui sėkmės pasieks tos bendrovės, kurios dirbs atsakingai.

2015 m. rugsėjį bendrovės „Mandatum Life“ (Suomija) investicinių paslaugų padalinys prisijungė prie Portfelio Dekarbonizacijos Koalicijos. Ši Koalicija siekia sumažinti investicijų įtaką į aplinką patenkančiam anglies dvideginio kiekiui visame pasaulyje. 2015 m. bendrovė taip pat prisidėjo prie Baltijos Jūros veiksmų grupės (angl. Baltic Sea Action Group, BSAG) Baltijos jūros ekologijai gerinti. „Mandatum Life“ padėjo siekti šio tikslo, kasmet skirdama jam lėšų ir informuodama investuotojus apie tai, kokią įtaką jie gali padaryti, sprendžiant su aplinkosauga susijusius iššūkius. Be to, „Mandatum Life“ yra Suomijos tvaraus investavimo forumo FINSIF (angl. Finland’s Sustainable Investment Forum) narė. Bendrovės „Mandatum Life“ atsakomybė už jos personalą – bendrovės veiklos sėkmės garantas.

Mandatum Life Insurance Company Limited Lietuvos filialas  yra viena iš stabiliausių ir įvertintų gyvybės draudimo bendrovių Baltijos valstybėse, turinti nepriekaištingą reputaciją finansiniame sektoriuje. Bendrovė specializuojasi aukšto lygio investavimo ir taupymo sprendimuose, taip pat ir gyvybės draudimo paslaugų teikime.

 Šaltinis;13112/2019   http://www.sampo.com/about-us/group-structure/
  • If P&C Insurance yra didžiausia turto ir nelaimingų atsitikimų draudimo bendrovė Šiaurės Europos regione, savo paslaugas teikianti ir Baltijos valstybėse.

Bendrovė Sampo plc yra motininė Sampo grupės bendrovė, kurios akcijos listinguojamos Helsinkio vertybinių popierių biržoje.

Įterpti į įrašą

About the Author: admin