Verslo klientams

Sveikatos draudimas – tai moderni ir efektyvi darbuotojų motyvavimo priemonė, padedanti užtikrinti gerą darbuotojų savijautą ir darbingumą bei sukurti patrauklaus darbdavio įvaizdį.

Tuo atveju, jei į darbuotojo arba darbdavio pasirinktą sveikatos draudimo ir  gyvybės draudimo sutartį įmokas perveda darbdavys ir jos neviršija darbuotojo 25 proc. metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis (31,18 proc.), o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų (15 proc.) ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos (iš viso 9 proc.). 

Savanoriškasis sveikatos draudimas suteikia galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose, įsigyti reikiamų vaistų ar medicinos priemonių, už kurias, neviršijant numatytos draudimo sumos, sumoka draudimo bendrovė. Draudimo suma bei paslaugų limitus galima pasirinkti.

Šiandien Lietuvoje savanoriškaji sveikatos draudimą siūlo šios draudimo bendrovės: Compensa Life Vienna Insurance Group ADB „Gjensidige“, UAB „ERGO Lietuva gyvybės draudimas“, „If P&C Insurance AS“, AAS „BTA Baltic Insurance Company“  ir Jungtinės Karalystės draudimo bendrovės AXA PPP healthcare, Allianz Worlwide Care, ALC Health, Henner, Global Benefits Group.

Lietuvoje veikiančių draudimo kompanijų sveikatos draudimas galioja Lietuvos Respublikoje ir jis yra skirtas tik įmonėms, norinčioms papildomai skatinti savo darbuotojus.

AXA PPP healthcare , ALC HEALTH,  Allianz Worlwide Care, Henner siūlo tarptautinį sveikatos draudimo produktą, kurio apsauga galioja ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse, priklausomai nuo pasirinktos draudimo apsaugos galiojimo teritorijos. Be to, šios draudimo kompanijos sveikatos draudimu gali apsidrausti ir fiziniai asmenys.

Kokia nauda darbdaviams?
Racionalizuojamos ir mažinamos įmonės veiklos išlaidos:

  • Galimybė sumažinti pelno mokestį – darbuotojo naudai darbdavio mokamos papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo įmokos priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punktas).
  • Nuo darbuotojo naudai draudėjo mokamų savanoriško sveikatos draudimo įmokų nėra skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSDĮ 8 str. 1 d. 19 punktas).
  • Sveikatos draudimas – ekonomiškai naudingesnė atlyginimo didinimo alternatyva.

Pateikiama palyginamoji lentelė:

Draudimo programos Darbuotojui skiriama (premija) Darbuotojas skatinamas sveikatos draudimu
Įmonės sumokėtos lėšos darbuotojui motyvuoti 289,62 € 289,62 €
Valstybinio socialinio draudimo mokestis (30,98%) 89,72 € 0,00 €
Įmokos į garantinį fondą (0,2%) 0,58 € 0,00 €
Darbdavio sąnaudos 379,92 289,62 €
Darbuotojas sumoka
Pensijų ir socialinio draudimo mokestis (3%) 8,69 € 0,00 €
Gyventojų pajamų mokestis (15%) 43,44 € 0,00 €
Privalomas sveikatos draudimas (6%) 17,38 € 0,00 €
Darbuotojui tenkanti suma / Sveikatos draudimo įmokai skirtos lėšos 220,11€ 289,62 €

Darbdavys gali rinktis norimą mokėti įmoką už sveikatos draudimą.
Draudikas, pagal skiriamą įmokos dalį, apdraustųjų asmenų skaičių, draudžiamų asmenų amžių, individualiai įvertina draudimo riziką, pagal tai numato ir apskaičiuoja kokia dalimi gali padengti sveikatos draudimo išlaidas.

Pateikiama palyginimo lentelė.
Apdraustųjų skaičius 9 asmenys. Amžiaus vidurkis -35metai.

Rizika buvo įvertinta 2018 06 mėn. Pagal įmonės „X“ pateiktus duomenis.

Įmonėms rengiame ir sudarome darbuotojų motyvacines programas. Pradinės konsultacijos -nemokamos.

About the Author: admin