Nauda verslo klientams

Žvelgiant į netolimą ateitį – pasaulyje trūks aukštos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojų. Ne išimtis bus ir Lietuva.
Kai įmonė siekia ilgalaikio, tolygiai augančio pelno, neišvengiamai atsiremiama į esminį dalyką – investicijas į darbuotojus.
Žmogiškųjų išteklių valdymas ar motyvacinės priemonės nėra tik mada, atėjusi iš išsivysčiusių šalių.
Tai įmonės išgyvenimo strategija, tai – būtinybė.

Darbuotojų motyvacinės sistemos veikimo principas.

Įmonių darbuotojų draudimo sutartys turi atitikti šiuos kriterijus:

Tuo atveju, jei į darbuotojo pasirinktą gyvybės draudimo sutartį įmokas perveda darbdavys ir jos neviršija darbuotojo 25 proc. metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis (31,18 proc.), o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų (15 proc.) ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos (iš viso 9 proc.).

Įmokos už sutartį neturi viršyti 25% darbuotojo metinio atlyginimo (iki mokesčių);
Sutarties laikotarpis ne trumpesnis nei 10 metų (arba ne trumpesnis nei 5 metai, darbuotojui sulaukus amžiaus -5 metai iki senatvės pensijos);

Galimi variantai.

Sutarties valdytoju (draudėju) paskiriamas darbuotojas:
Apdraustasis- darbuotojas;
Naudos gavėju laikotarpio pabaigoje -darbuotojas.
Įmokas moka darbdavys arba darbdavys ir darbuotojas:
Darbuotojas mokėdamas įmokas gali naudotis GPM lengvata (darbdavio įmokos nėra susijusios su darbuotojo įmokomis).
Skiriama įmoka investuojama pagal pasirinktą investavimo planą, galima pasirinkti įvairias draudimo apsaugas (gyvybės, kritinių ligų, traumų, neįgalumo bei mirties dėl nelaimingo atsitikimo atvejai);
Atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo išmokos išmokamos darbuotojui arba jo šeimos nariams.

 

Sutarties valdytoju (draudėju) paskiriamas darbdavys.
Apdraustasis- darbuotojas;
Naudos gavėju laikotarpio pabaigoje -darbuotojas.
Įmokas moka darbdavys.
Skiriama įmoka investuojama pagal  pasirinktą investavimo planą, galima pasirinkti įvairias draudimo apsaugas (gyvybės, kritinių ligų, traumų, neįgalumo bei mirties dėl nelaimingo atsitikimo atvejai);
Atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo išmokos išmokamos darbuotojui arba jo šeimos nariams.
Darbdavys gali susitarti su apdraustais darbuotojais dėl sutarties galiojimo laikotarpio, kuriam pasibaigus sutartys būtų perduotos apdraustiems darbuotojams.
Darbuotojui nutraukus darbinius santykius ankščiau laiko, galimas apdraustojo pakeitimas bei tolimesnis sutarties pratęsimas esant kitam apdraustajam.
valstybes_skatinimas

racionalus_imones_lesu_valdymas

 

kiek_galima_sukaupti

Įmonėms rengiame ir sudarome darbuotojų motyvacines programas. Pradinės konsultacijos -nemokamos.

About the Author: admin