Nauda privatiems asmenims

Numatykite tai, ko neimanoma nuspėti.
Vienas netikėtas jvykis gali apversti gyvenimą aukštyn kojomis.
Apsidrauskite ir būkite ramūs dėl savo ir savo mylimų žmonių ateities.

Gyvybės ir papildomas draudimas gali suteikti finansinę apsaugą Jums ir Jūsų artimiesiems nelaimės atveju.
Kuo didesnė Jūsų pasirinkta draudimo suma, tuo didesnė išmoka bus išmokama draudžiamojo jyyldo atveju.

Informacija draudėjams

1. Įstatymas, reglamentuojantis gyventojų pajamų mokestį ir mokesčio lengvatą
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ).

2. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai
Pajamų mokesčio tarifai (GPMĮ 6 straipsnis):

  • iki 2006 m. birželio 30 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 33 proc.;
  • nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 27 proc.;
  • nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifai buvo 15 ir 24 proc.
  • nuo 2009 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas 15 proc.

3. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos
Gyventojai gali susigrąžinti pajamų mokestį už šias per mokestinį laikotarpį patirtas išlaidas:

  • gyvybės draudimo įmokos;
  • savanoriškos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;
  • palūkanos už kreditą būstui statyti ar įsigyti bei palūkanos už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) (galioja tik būsto kredito/būsto lizingo sutartims, sudarytoms iki 2008 12 31 imtinai);
  • už studijas sumokėtos sumos.

Bendra iš apmokestinamųjų pajamų atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurios apmokestinamos 15% GPM tarifu.

Pavyzdys: Tarkime, pagal darbo sutartį Jūsų atlyginimas yra 579,24 EUR. Atėmę neapmokestinamą minimumą, t.y. Jūsų atveju 66,61 EUR, sužinosite, nuo kokios atlyginimo dalies skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (šiuo atveju tai 512,63 EUR). Vadinasi, mokesčių lengvatos požiūriu optimali draudimo įmoka turėtų būti 128,16 EUR per mėnesį arba 1537,88 EUR per metus (ketvirtadalis nuo apmokestinamųjų pajamų), jeigu neketinate naudotis mokesčių lengvata kitokio pobūdžio išlaidoms. Tai žinodami, galite iki metų pabaigos sumokėti tiek įmokų, kad galėtumėte maksimaliai pasinaudoti mokesčių lengvata. 

Išsamią informaciją apie gyvybės draudimo įmokas mokantiems asmenims taikomą lengvatą galima rasti GPMĮ 21 straipsnio komentare, kurį galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt.

4. Draudimo rūšys, kurioms taikoma lengvata
Visos gyvybės draudimo rūšys (Investicinio, Kaupiamojo, Studijų, Pensijų, Šeimos), išskyrus Gyvybės rizikos draudimo sutartis.

5. Kas gali pasinaudoti lengvata?
Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (įmokų mokėtojai), sudarę anksčiau minėtas sutartis ir/arba mokantys draudimo įmokas savo, sutuoktinio, savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) arba vyresnių vaikų (įvaikių) visiškos negalios invalidų naudai, kai sutartyje naudos gavėju draudimo sutarties laikotarpio pabaigoje nurodytas pats gyventojas arba sutuoktinis arba nepilnametis vaikas (įvaikis) ar vyresnis vaikas (įvaikis) visiškos negalios invalidas. Jei draudimo liudijime naudos gavėjas laikotarpio pabaigoje nenurodytas, pagal draudimo taisykles naudos gavėju laikomas pats apdraustasis arba apdraustieji lygiomis dalimis dviejų asmenų draudimo atveju. Šeimos draudimo atveju naudos gavėjai yra visi apdraustieji, o jiems skirti pagrindinio kapitalo procentai reiškia jiems tenkančią išmokos dalį laikotarpio pabaigoje.

6. Mokestinis laikotarpis
Taikant lengvatą, iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos tik per praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėtos įmokos.

7. Jei nepilnamečiui naudos gavėjui sukanka 18 metų per mokestinį laikotarpį, mokesčių lengvata įmokų mokėtojai – tėvai (įtėviai) gali naudotis tik iki to mėnesio, kurį apdraustajam naudos gavėjui sukako 18 metų. Norint pasinaudoti mokesčių lengvata už visas sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, rekomenduojama keisti naudos gavėją laikotarpio pabaigoje, paskiriant juo save ar sutuoktinį.

8. Jeigu draudimo įmokas pagal tą pačią draudimo sutartį dalimis moka keli mokėtojai, savo metines apmokestinamąsias pajamas jie galės sumažinti faktiškai sumokėtų įmokų sumomis tik tuo atveju, jei apie savo sprendimą pakeisti įmokų mokėtoją jie yra iš anksto raštu pranešę draudikui.

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos lengvatos išmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos lengvatos išmokoms pagal gyvybės draudimo sutartis, kurias gauna šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktuose nurodyti asmenys (neįgalieji, sulaukę tam tikro pensinio amžiaus ar jaunesni, negu 26 metų) bus taikomos, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties ar dėl santuokos pabaigos, arba jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, nuolatinių Lietuvos gyventojų iš metinių pajamų atimamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų fondus negalės viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį.

GPM galėsite susigrąžinti nuo įmokų sumos, neviršijančios 2000 € per metus. Nustatyta įmokų riba galios visoms sutartims: tiek sudarytoms iki 2002 12 31, tiek sudarytoms 2003 01 01–2016 12 31,tiek sutartims, kurios bus sudarytos ateityje. Riba nustatyta bendrai gyvybės draudimo įmokų ir įmokųį pensijų fondus sumai. Pagal visas galiojančias sutartis iki 2016 metų pabaigos sumokėtoms įmokoms 2000 € apribojimasdar netaikomas.

Lietuvos gyvybės draudimo rinkos apžvalga.

2017m. Gyvybės draudimo rinką augino periodinės gyvybės draudimo įmokos– per devynis 2017m. metų mėnesius periodinės įmokos paaugo
10,7 proc. ir sudarė 153 mln. Eur. O vienkartinės įmokos sumažėjo daugiau kaip 3 mln. Eur (20,9 %), ir nors įmokų struktūroje vienkartinės įmokos
sudaro nežymią dalį (7,2 %), tačiau jų apimties svyravimas yra ypač nepastovus ir turi įtakos gyvybės draudimo portfelio dydžio pokyčiams. Tikėtina,
kad vienkartinių gyvybės draudimo įmokų sumažėjimą visus tris šiųmetų ketvirčius lėmė 2017 m. sausio 1 d. įsigalioję Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta 2 000 Eur per metus pajamų suma, nuo kurios galima susigrąžinti GPM.

Numatoma, kad 2018 m. gyvybės draudimo rinka plėsis 3–4 proc. Šiai draudimo šakai didžiausią įtaką turi su indeksu ir investiciniais vienetais susijusio draudimo apimčių pokyčiai. Juos labiausiai lemia gyventojų pajamų pokyčiai, taip pat mokesčių paskatos. Be to, nuo 2018 m. gegužės 25 d. visoje ES įsigaliojus naujiems reikalavimams, bus geriau apsaugoti vartotojų duomenys.

Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/draudimo-rinkos-prognoze-didesne-vartotoju-bei-duomenu-apsauga-

ir-8-9-proc-augimas

About the Author: admin